FysioBowen: Gewaarzijn van het lichaam.

Iemand vroeg me onlangs hoe ik de staat van ontspanning die een cliënt ervoer tijdens zijn behandeling,  kon beschrijven.

Een citaat uit het boek van John Heider ‘de Tao van Leiderschap’ geeft het m.i. mooi weer.

“….het is het simpelweg gewaarzijn van alles wat gebeurt. Hierdoor ontwikkel je gevoel voor het hoe van alle dingen. (…) Voor het ontwikkelen van gewaar-zijn is aandacht nodig , een open geest. het betekent dat je moet afrekenen met vooringenomenheid en verwachtingspatronen”. Tijdens een FysioBowensessie is het goed mogelijk om in deze staat van gewaarzijn te komen.